Udalbatza
 • 01 Alkatearen eta udalaren zinegotzien datu biografikoak

  Eguneratuta

 • 02 Alkatearen eta udalaren zinegotzien helbide elektronikoak

  Eguneratuta

 • 03 Alkatearen instituzio agenda

  Eguneratuta

 • 04 Udalaren Lanpostuen Zerrenda LPZ osorik argitaratzen da

  Eguneratuta

 • 05 Udalaren konfiantzazko Karguen (postuen) banakako zerrenda, eta bere banako edo taldeko eta ordain–sarien zenbatekoa

  Ez dago

 • 06 Udalaren Lan-Eskaintza Publikoa eta horren garapena eta exekuzioa

  Eguneratuta

 • 07 Gobernu organo desberdinak eta horien funtzioak zehazten dira

  Eguneratuta

 • 08 Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal elkarteen oinarrizko datuak baita horietako webguneen estekak argitaratzen dira

  Ez dago

 • 09 Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal elkarteen Lanpostuen Zerrenda LPZ edo langileen zerrenda osorik argitaratzen da, horietan dauden konfiantza karguak adieraziz

  Eguneratuta

 • 10 Udal Tokiko Agenda 21 eta Plan Estrategikoa

  Ez dago

 • 11 Udalari atxikitako (berezko edo alokatutako) ibilgailu ofizialen kopurua

  Eguneratuta

 • 12 Udalaren Ondasunen eta Eskubideen inbentarioa

  Eguneratuta

 • 13 Udal Osoko Bilkuretan aurreikusitako eguneko gai-zerrendak

  Eguneratuta

 • 14 Udal Osoko Bilkuren akta osoak

  Eguneratuta

 • 15 Gobernu Batzordetako hitzarmen osoak eta akta osoak Osoko Bilkurak eskuordetuak aritzen direnean

  Ez dago

 • 16 Udal Osoko Bilkuren bideoak zuzenean jarraitu daiteke webgunean edo bertan metatzen dira

  Eguneratuta

 • 17 Udalaren “Etika edo gobernu oneko kodea”

  Eguneratuta

 • 18 Udalari eragiten dioten (arlo kontentziosoan, lan arloan, e.a.) ebazpen judizialak

  Eguneratuta