Gardentasun Legea
 • 65 Urteko eta urte-anitzeko Planak argitaratzen dira eta horietan xede jakinak ezartzen dira, baita jarduerak, baliabideak eta lortzeko beharrezkoa den aurreikusitako denbora ere

  Eguneratuta

 • 66 Organigrama eguneratua argitaratzen da. Honek Organo desberdinen arduradunak, baita bere funtzioak eta independentzia harremanak identifikatzea ere ahalbideratzen du

  Eguneratuta

 • 67 Aholkularitza juridikoa eta esku-hartzekoaren barneko organoen txostenak argitaratzen dira, behi betikoak direnean

  Eguneratuta

 • 68 Formalizatutako kontratu guztiak argitaratzen dira: xedea, lizitazio eta esleipen zenbatekoa, erabilitako prozedura, prozeduran parte hartutako lizitatzaile kopurua eta esleipendunen izenak

  Eguneratuta

 • 69 Formalizatutako kontratuen aldaketak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • 70 Formalizatutako Kontratu txikiak aldiro (gutxienez hiru-hilean behin) argitaratzen dira, zenbatekoaren eta esleipendunen inguruko informazioa zehatzarekin

  Eguneratuta

 • 71 Sektore publikoaren kontratuen legerian aurreikusitako prozedura bakoitzaren bidez esleitutako Kontratuen aurrekontu bolumenaren inguruko datu estatistikoak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • 72 Sinatutako Hitzarmenen zerrenda argitaratzen da, sinatzaileak, xedea eta kasu bakoitzean hitzartutako obligazio ekonomikoak aipatuz

  Eguneratuta

 • 73 Emandako Diru-laguntza publikoak argitaratzen dira, zenbatekoa, xedea edo helburua eta onuradunak adieraziz.

  Eguneratuta

 • 74 Udalaren eta honen partaidetzako Erakundeen Goi-karguek (gutxienez kargudun hautetsiak eta bere kasuan Zuzendari Nagusiak) jasotzen dituzten ordainsariak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • 75 Karguak bertan behera uztearen ondorioz jasotako kalte ordainak argitaratzen dira.

  Eguneratuta

 • 76 Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean begiesten den Tokiko Erregimen Udalaren Goi Karguen Jardueren Interesen eta Ondasun Erregistroa argitaratzen da, edo herritarren eskura jartzen da

  Eguneratuta

 • 77 Udalak okupatzen dituen edo udalari atxikitako berezko zein errentamenduan dituen ondasun higiezinen zerrenda argitaratzen da (bulegoak, lo0kalak, e.a.)

  Eguneratuta

 • 78 Udalaren aurrekontuak argitaratzen dira, aurrekontu sorta nagusien deskribapenarekin eta bere exekuzio egoeraren inguruko informazio eguneratuarekin

  Eguneratuta

 • 79 Udalaren Urteko Kontuak/ Kontu Orokorra argitaratzen da (Balantzea, ekonomia-ondare Emaitzen Kontua, Txostena eta Aurrekontuaren likidazioa)

  Eguneratuta

 • 80 Kontuen auditorien eta fiskalizazioaren txostenak argitaratzen dira, Udalaren eta udal sektore publikoaren kanpo kontrol Organoen (Kamera edo Kontu Auzitegia) aldetik.

  Eguneratuta