Tasa edo prezio publikoekin finantzatutako zerbitzuen kostu eraginkorraren inguruko informazioa argitaratzen da

Tramitatzen ari garaOsatze bidean
Atzera