Hirigintza eta ingurumena
 • Hiri Antolamenduaren Plan Nagusia (HAPN) eta zehazten duten mapa eta planoak

  Eguneratuta

 • HAPN-aren adostutako aldaketak argitaratzen dira eta adostutako plan partzialak

  Eguneratuta

 • Udalaren hirigintza kudeaketari buruz indarrean dagoen araudiaren inguruko informazioa

  Eguneratuta

 • Lurraren erabileraren inguruko informazio zehatza argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Udalak Ingurumenari lotutako politikak eta programak argitaratzen dira, baita horien jarraipen txostenak ere

  Eguneratuta

 • Ingurumen inpaktuaren, paisaia ikerketak argitaratzen dira, baita ingurumen elementuei lotutako arrisku ebaluazioak ere

  Eguneratuta

 • Udalaren Hirigintza Hitzarmenen eta exekutatzen ari diren hirigintza jardueren inguruko informazioa

  Eguneratuta

 • Obra publikoen proiektuak, pleguak eta esleipen irizpideak

  Eguneratuta

 • Obra garrantzitsuenen proiektuen aldaketak, eraberritzeak eta osagarriak

  Eguneratuta

 • Obra publikoen esleipenetan lehiatu diren enpresen zerrenda argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • Obra garrantzitsuenak egin dituzten enpresen izenak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • Uneko azpiegitura obra garrantzitsuen bakoitzaren inguruko informazioa ematen da

  Eguneratuta

 • Egindako edota onartutako eta exekutatzeko zain dauden azpiegitura obren inguruko informazioa aldiro zabalduko da

  Eguneratuta

 • Herritar bakoitzeko azpiegituretan egindako inbertsioa (Ekitaldiko gastuak (exekutatuak) inbertsiotan (6 kapitulua) azpiegituretan / biztanle kopurua)

  Eguneratuta

 • Hirigintza jarduerek eragindako diru-sarreren portzentajea: hirigintza jarduerak eragindako diru-sarrerak/guztirako diru-sarrerak

  Eguneratuta