Herritarrak eta Gizartea
 • Udalaren Jarduerak erregistroa

  Eguneratuta

 • Udalaren webgunean gardentasun atari edo atal bat ezarri da

  Eguneratuta

 • Udalaren webgunearen barnean barruko bilatzaile bat dago

  Eguneratuta

 • Udalaren webgunearen beraren mapa ikus daiteke udalaren webgunearen azalean

  Eguneratuta

 • Herritarrek edo elkarteek egindako galderei buruzko datuak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • Zerbitzuen katalogo orokorra argitaratzen da, baita zerbitzuen egoitzak eta erakundearen ekipamenduak, helbidea, ordutegia eta bere webgunetako esteka edota posta elektronikoaren helbidea ere

  Eguneratuta

 • Bere eskumeneko administrazio prozeduren katalogo eguneratua argitaratzen da helburua, izapideak, epeak, administrazio isilaren zentzua

  Eguneratuta

 • Webgunean trafiko egoerak eta mozketak, edota udal zerbitzuetan sortutako intzidentziak jakinarazten dira.

  Eguneratuta

 • Webgunean herriko ingurumenari buruzko informazio eguneratua jasotzen da (airearen eta zarata kutsadura)

  Eguneratuta

 • Webgunean leku bat gordetzen da, udal talde politikoek bere iritziak eta proposamenak zabal ditzaten

  Eguneratuta

 • Webgunean leku bat gordetzen da, herriko auzo-elkarteentzat eta elkarte horiek egindako galderen eta proposatutako gaien zerrenda argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Udal Webgunean eztabaida foroak edo Sare Sozialen profilak daude

  Eguneratuta

 • Herritarren Partaidetzarako Araudia dago eta argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Udal Kontseiluen edota herritarren partaidetzarako beste bideak daude eta horien inguruan informatzen da eta horietatik sortutako akordioak, txostenak eta proposamenak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • Udal aurrekontuak egiterakoan iradokizunak eta herritarren partaidetza ahalbideratzen dira.

  Eguneratuta

 • Udal Zerbitzuen Karta/k bat/zut dago/daude eta horien inguruan eta horietan ezarritako konpromiso mailaren inguruan informatzen da.

  Eguneratuta

 • Zerbitzuak ematearen inguruko emaitzak dauden eta horien inguruan informatzen da

  Eguneratuta